سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام گودرزی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ رسوبی
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبدالحسین کنگازیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تراورتن های تخت سرخ و شمالروستای ورتون و شمال شرق شهر اصفهان واقع شده است این منطقه بخشی از زون ارومیه – دختر شمال غرب – جنوب شرق می باشد از نظر ریخت شناسی تراورتنهای این معدن از نوع شکاف – پشته و مربوط به زمان کواترنر استسنگهای مورد مطالعه از نظر لیتولوزی براساس کربناته و غیرکربناته بودن تقسیم بندی شدند که براین اساس دو دسته سنگهای کربناته غیردریایی و غیرکربناته مشاهده گردید سنگهای کربناته غیردریایی به دو دسته تراورتن و توفا تقسیم شد سنگهای غیرکربناته نیز شامل سنگهای سیلیسی آواری کنگلومرا می شوند سپس تطابق چینه نگاری بین مناطق مورد مطالعه صورت گرفت براساس این تطابق بخشهای لیتولوژیکی شامل بخش آواری بخش تراورتن و آواری بخش توفا و تراورتن بخش تراورتن تفکیک گردید.