سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه ارجمندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت
لیلا شجاعی –

چکیده:

بى گمان بدون تبیین مفاهیم قرآنى، ایجادجامعه قرآنى , حکومت اسلامى ناشدنى است؛ چون با تبیین آن،زمینه فراگیر شدن اسلام، به منظور پرستش درست آفریدگار بزرگ هستى و سعادتمند شدن انسان خاکى و نجاتجامعه های انسانى، فراهم خواهد شد. با تبیین مفاهیم قرآنى می توان گامى در راه شناخت اسلام اصیل و باز گرداندن عزّت و افتخار به مسلمانان، و حفظ توده های وسیع جوانان آگاه، و گسترش آرمان های قرآنى برداشت؛ و منشأتحول های بنیادین در سطح افراد و جامعه ی ایمانی شد. قرآن به عنوان عصاره تعالیم و آموزه های انسان ساز، از این طریق به صورتى شایسته مورد توجّه قرار می گیرد وحقایق خورشیدسانِ قرآنى و آموزه های ابر زُدا و آفتاب آفرین آن جان تازه ای به حیات و زندگى جامعه می بخشد. از آن جایى که تعالیم و آموزه های قرآنى، حقیقت های سرشار، جهت دهنده، عدالت آفرین، محرومیت زدا و عزّت بخشهستند و از جهات متعدد قابل توجّه و دقّت می باشند، بررسى و مطالعات دقیق و جداگانه ای می طلبند. توجّه به مضامین بلند آیات قرآنى که در ارتباط تنگاتنگ خود مجموع نظامى هماهنگ را پدید می آورند به دقّت و امعان نظر نیازمنداست. بیان موضع گیری های والاى اسلام در راه ایجاد عدالت حیاتى، و دفاع واقعى از توده های محروم و حکومت قسط و داد بر زندگى انسان نیازمند ایستادگى در برابرسکوت وقوف دار است تا بدین وسیله قدرت و توان بالقوه و شگرف آموزه های قرآنى در جامعه سازى ایمانى همراه با عدالت، توسعه، رفاه و در پایان سعادت دو دنیا آشکار شود باید توجّه داشت قرآن و حدیث دو رکن بنیادین هدایت الهى است که بدون هر یک هدایت فعلى مفهوم نمی یابد؛ از این رو براى رسیدن به جامعه ی ایمانی قرآنى پیروى از قرآن و عترت شرط اساسى است؛ چون هدایت خداوند متکىبه دو رکن صامت و ناطق است. این وحدت و آمیختگى در تعالیم قرآن و عترت هدایت را فعلیت می بخشد. از این رودر تبیین مفاهیم قرآنى به عنوان پیش شرط توجه به روایات عترت لحاظ می شود