سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسن کاظم زاده – کارشناسی ارشد، دانشکده زمین شناسی پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران،
حسن صفدری ادیمی – کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفها
ابراهیم قاسمی نژاد – استاد دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین وزیری مقدم – استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

به منظور تطابق زون های زیستی و بررسی نوسانات سطح آب دریا در مناطق خوزستان و فارس ساحلی در طی آلبین- تورونین، ۲۰۹ مقطع نازک در یک ضخامت ۱۷۱۲ متری از رسوبات سازند سروک در میدان نفتی اهواز(خوزستان) و ۱۳۷ مقطع در ضخامت ۲۱۲ متر از رسوبات این سازند در منطقه فیروزآباد(فارس ساحلی) مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات انجام شده در منطقه خوزستان منجر به شناسایی ۳۲ جنس و ۲۴ گونه از فرامینیفرهای بنتیک و ۸ جنس و ۱۰ گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک گردید و ۳ بایوزون شناسایی گردید. در منطقه فارس ساحلی نیز ۱۴ جنس و ۲۱ گونه از فرامینیفرهای بنتیک و ۲ جنس و ۲ گونه از فرامینیفرهای پلانکتونیک تشخیص داده شد و پنج بایوزون ارائه شد. براساس بایوزون های ارائه شده سن سازند سروک در خوزستان، آلبین بالایی تا تورونین زیرین و در فارس ساحلی، آلبین تا سنومانین تعیین گردید. بررسی روند تغییرات سطح آب دریا نشان داد در منطقه خوزستان، حوضه رسوبی از آلبین بالایی تا سنومانین کم عمق بوده است و با عبور از مرز سنومانین تورونین، پیشروی صورت گرفته و حوضه رسوبی عمیق تر شده است. در منطقه فارس ساحلی، حوضه رسوبی نوسانات بیشتری نسبت به حوضه خوزستان داشته است بطوری که در آلبین زیرین و سنومانین میانی حوضه کم عمق بوده، در آلبین بالایی تا سنومانین زیرین حوضه عمیق تر شده است و در نهایت پیشروی دریا در سنومانین بالایی اتفاق افتاده است.