سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طیبه سربندی فراهانی – دانشگاه پیام نور مرکز تهران
محمدرضا کبریائی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور

چکیده:

سازند دلیچای به سن باژوسین پسین؟ – اکسفوردین پسین یکی از واحد های سنگ چینه ای البرز مرکزی است که با قسمتی ازسازند چمن بید در زون بینالود هم ارز می باشد. مطالعه ۱ برش از سازند دلیچای و ۳ برش از سازند چمن بید گویای وجود شباهتهای دیرینه شناسی و سنگ شناسی بین این دو سازند است که این دستاورد بیانگر احتمال پیوند دو حوضه البرز و زون بینالود در این زمان است. برخی از مهمترین آمونیت های شناسایی شده که تطابق زیستی برمبنای آنها انجام پذیرفته است عبارتندازAmpthelia quadrates, Perisphinctes (Dichotomosphinctes) stenocycloides, P (Dichotomoceras) bifurcates, P. (Dichotomosphinctes) wartae, P. (Dichotomosphinctes) cf. luciae