سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی کرامتلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه زبان و ادبیات فارسی، علی

چکیده:

یکی از مضامین برجسته که شخصیت های فرهیخته ایران زمین از دیرباز بدان توجه داشته اند وفور نصایح اخلاقی و رهنمودهای ارزشمند در آثار خویش است که در زمینه حکمت عملی و وظایف فردی و اجتماعی انسان بوده است. پرداختن به این گونه مضامین در آثار شخصیت هایی چون سعدی و عنصرالمعالی و … محسوس است. مخاطب ایشان معمولاً همه اقشار جامعه اند به گونه ای که شاعران و شعر آنها نیز مستثنی نیستند. در این مقاله سعی شده است به سفارش هایی ک ه عنصرالمعالی در قابوسنامه در زمینه شعر بیان کرده است و استاد سخن در سال های بعد در خلق آثار خویش بدان توجه داشته، با تأکید بر نکات بلاغی به صورت اجمالی ارائه شود. با توجه به اختلاف زمانی، مکانی و طبقاتی که ایشان داشتند، با مطالعه آثار ایشان به این نتیجه خواهیم رسید که تصویری از اندرزهای عنصرالمعالی در آثار سعدی وجود دارد.