سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تکامه عباس نیا طهرانی – کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

حسن فتحی معمار نامی اسلامی و سنتی مصری است که در بررسی آثارش این نکته جلب توجه می کند که ارائه اکثر آثارسنتی و اسلامی آن با تکیه بر مینیاتور بوده است، با بررسی در اثار معمار اسلامی و سنتی حسن فتحی در حوزه مینیاتوربا این موضوع مواجه می شود که نگارگر تلاش بر آن دارد که کیفیات ذهنی را به حداقل برساند ودر این حوزه است که دید عینیت گرایی مطرح می شود به گونه ای که اساسی ترین گام در این جهت حذف منظرگاه ناظر و ساختار پرسپکتیوی است که فضایی دو بعدی و عنصری به نام سطح مطرح می شود و تلاش آن برای رسیدن به عینیت شیء و مفهوم عینیت گرایی است. این هنر بیان کننده اسرارصغیر می باشد و در حالی که معماری سنتی اسلامی اشاره به اسرار کبیر دارد بدین معنی که اسرار صغیر مرید را آماده برای درک اسرار کبیر می کند و این مقاله بر آن است با بهره از روش تحقیق تحلیلی توصیفی به دنبال دلیل ارائه آثار فتحی به صورت مینیاتور بوده است و تعیین روش مناسب جهت متبلور ساختن فضاهای معماری سنتی پرداخته است، که آیا مینیاتور در ارائه آثار حسن فتحی می تواند روش مناسبی جهت متبلورساختن فضا های معماری سنتی باشد؟ یا جهت متبلور ساختن این جنس فضاها بهتر است در ارائه آثارش از پرسپکتیو و دید ذهنیت گرایانه بهره گیرد؟ در نهایت با این باور که معماری سنتی اسلامی و نگارگری بانی تجلی عالم مثل می باشند ،می باید برای درک بهتر فضا و حس فضاهای معماری سنتی اسلامی وپرزانته آن از مینیاتور بهره گرفت.