سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان شاهقلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
علیرضا شهرکی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهره واعظی – دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در عصر حاضر شرکتها برای ماندن در عرصه رقابت و دستیابی به مولفه های رضایت مشتری توجه بیشتری به مدیریت زنجیره تامین داشته اند بطوریکه دیگر رقابت بین شرکتها مطرح نیست بلکه بین زنجیره های تامین معنا پیدا می کند دراین میان انتخاب تامین کننده به عنوان یک کلید استراتژیک جهت موفقیت شرکتها نقش مهمی را ایفا می کند در مقاله حاضر یک رویکرد تصمیم گیری گروهی چند معیاره براساس مجموعه های فازی پیشنهاد شده است که می تواند مساله انتخاب تامین کننده را با وجود ابهامات مختلف حل نماید رویه کار به این صورت است که ابتدا برای هریک از تصمیم گیرندگان وزنی اختصاص داده می شود. سپس درجه اهمیت معیارها و نرخ تامینکنندگان توسط تصمیم گیرندگان به کمک متغیرهای زبانی مشخص می شود.