مقاله تصمیم گیری در یک زنجیره تامین دو سطحی بر اساس ساختارهای استاکلبرگ و کورنو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تصمیم گیری در یک زنجیره تامین دو سطحی بر اساس ساختارهای استاکلبرگ و کورنو
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنجیره تامین
مقاله رقابت
مقاله قیمت گذاری
مقاله تقاضای حساس به قیمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری فرد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی شقاقی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تصمیمات قیمت گذاری و سفارش دهی یک زنجیره تامین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی شامل یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب مورد بررسی قرار می گیرد. در یک بازی استاکلبرگ میان دو سطح زنجیره تامین، تولیدکننده به عنوان رهبر و خرده فروشان به عنوان پیرو، تصمیمات مربوط به قیمت گذاری و سفارش دهی را اتخاذ می کنند. در این مقاله سیاستهای قیمت گذاری بهینه و سودهای اعضای زنجیره مورد محاسبه قرار گرفته و نشان داده می شود که از میان دو سناریوی رقابتی استاکلبرگ و کورنو میان خرده فروشان، ساختار رقابتی کورنو موجب می شود که خرده فروشان، قیمت فروش پایینتری را نسبت به ساختار استاکلبرگ انتخاب کنند و در نتیجه ساختار کورنو سود کمتری را عائد خرده فروشان می نماید. همچنین در هر دو ساختار رقابتی کورنو و استاکلبرگ، سود تولیدکننده از دو برابر کل سود خرده فروشان بیشتر می باشد.