سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میر روزبه جامعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(HSE)
محمدرضا خسروی نیکو – دکترای مهندسی شیمی،مدیر گروه مهندسی گاز دانشکده نفت اهواز
باقر انوری پور – دکترای مهندسی شیمی،مدیر گروه HSE دانشکده نفت آبادان

چکیده:

امروزه به واسطه افزایش حضور مولکول های مقاوم به میکروارگانیسم ها در جریان فاضلاب، استفاده از روشهای مرسوم بیولوژیکی نمی تواند برای تصفیه کامل پساب موثر باشد، از این رو به معرفی روش های جدیدتری که وظیفه آنها تخریب مولکول های مقاوم و تبدیل آنها به مولکول های کوچکتر می باشد می پردازیم، که نسبت به روش های بیولوژیکی توانایی اکسیداسیون بیشتری را دارا می-باشند .در این مقاله به بررسی ترکیب روش های نوین برای تصفیه آب و خاک های آلوده به مواد هیدروکربنی مانند نفت و غیره می‌پردازیم. که با ترکیب کردن روش اکسیداسیون با استفاده از امواج آلتراسونیک به حذف آلاینده‌های موجود در آب و خاک می‌پردازیم.استفاده از اموج آلتراسونیک نه تنها با تخریب آلاینده‌ها همراه می‌باشد بلکه کمک به تولید OH. ، که عامل اکسیداسیون و موجب تخریب آلاینده ها می‌شود. فرایند اکسیداسیون برمبنای عامل فنتون (هیدروژن پراکسید در حضور یون آهن) به عنوان یکی از روش‌های تصفیه برای حذف هم آلاینده ‌ای آلی و غیر آلی بکار می‌رود که عوامل مختلفی بر کارایی آن تاثیر دارند.پارامترهای زیادی بر شرایط انجام واکنش موثر می‌باشد که می توان به قدرت امواج آلتراسونیک، میزان آلاینده، نوع آب، زمان،میزان غلظت آهن(II) سولفات، میزان H2O2،pH ، دما و نوع آلاینده که اغلب آلاینده از نوع آلاینده‌های هیدروکربنی می‌باشند. در نتیجه امواج آلتراسونیک و فرایند فنتون برای حذف آلاینده‌های آلی موثر می‌باشند.با افزایش میزان قدرت امواج آلتراسونیک و افزایش میزان دز کاتالیست فنتون و با افزایش غلظت هیدروژن پراکسید و کاهش PH تا مقدار ۳، میزان بازدهی واکنش تصفیه افزایش می‌یابد. بنابراین با بکار گرفتن مجموعه این دو روش برای تصفیه آب می‌توان اغلب آلاینده‌های موجود در آب را به سادگی و با هزینه کمتری نسبت به دیگر روش‌ها حذف نمود.