سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمصطفی طباطبایی قمشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
محمد قنواتیان –
محمود قنواتیان –
مجتبی صادقی –

چکیده:

یکی از روشهای تصفیه پسابهای نفتی، فرآیندهای غشایی میباشد. اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس از مهمترین فرآیندهای غشایی هستند که تحقیقات بسیاری جهت کاربرد آنها در تصفیه پسابها انجام گرفته است. سیستمهای ترکیبی این دو فرآیند در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله پس از معرفی سیستمهای ترکیبی UF/RO ، تحقیقات انجام شده جهت تصفیه پسابها با استفاده از آنها ارائه میشود. به هنگام استفاده از سیستمهای ترکیبی UF در مقایسه با روشهای مرسوم پیش تصفیه برای غشا اسمز معکوس، میزان گرفتگی در غشای اسمز معکوس کمتر و درنتیجه مصرف انرژی نیز کاهش می یابد. از طرفی با توجه به کاهش تعداد دفعات شستشو در غشاهای اسمز معکوس، عمر غشا نیز افزایش مییابد. از نظر اقتصادی نیز هزینه سرمایه گذاری بطور تقریبی برابر با هزینه سرمایه گذاری روشهای مرسوم بوده و هزینه عملیاتی بطور قابل توجهی کاهش مییابد. نتایج تحقیقات در ارتباط با سیستمهای ترکیبی UF/RO جهت حذف نفت و گریس موفقیتآمیز گزارش شده است. پسابهای تصفیه شده توسط این سیستمها، به خوبی با استانداردهای تخلیه در محیط زیست که طبق آن باید غلظت روغن در پساب تصفیه شده کمتر از ۱۱ میلیگرم بر لیتر باشد، منطبق هستند. در این تحقیق برای تصفیه خروجی فیلترشنی تصفیهخانه پالایشگاه تهران از یک واحد نیمه صنعتی ترکیبی UF/RO جهت امکان سنجی برای استفاده در بویلرهای پالایشگاه استفاده شده است.