سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد رسولی کلخوران – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی- گرایش آتش
محمدباقر انوری پور – استادیار دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت آبادان
سینا رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE)
علی راسخ مقام – کارشناس رشته ایمنی و بهداشت محیط زیست (HSE)

چکیده:

پیشرفت روزافزون صنعت و مسائل اقتصادی جهان امروز منجر به تولید و انتشار پساب های صنعتی با درصد سمیت و خواص مختلف گردیده است. فرآیندهایی که در حال حاضر برای تصفیه ی پساب ها بکار می روند شاملفرآیندهای فیزیکی همچون جذب سطحی یا فیلتراسیون با استفاده از فیلتر شنی؛فرآیندهای شیمیایی همچون لخته سازی به کمک افزودن نمک های آلومینیوم به پساب یا استفاده از نمک های آهن و مواد پلیمری و فرآیندهای بیولوژیکی همچون فرآیند لجن فعال و تجزیه بی هوازی می باشد. هر کدام از فرآیندهای نام برده برای انواع خاصی از پساب های صنعتی کارایی داشته و الزامات مختص به خود را دارا می باشند. با این وجود هنوز هم در تصفیه یآلاینده های آلی و یا فلزات سنگین موجود در پساب مشکلاتی مشاهده می گردد. این ترکیبات باعث کاهش کارایی روش های تصفیه ی پسابمانند فرآیندهای بیولوژیکی می گردند. فرآیندهای غشای مایع تمام مزایای فرآیندهای بیولوژیکی را دارا بوده و در عین حالبا استفاده از آنهامی توان ترکیبات موجود در پساب را ساده تر و بسیار ارزانتر استخراج نمود.ازآنجایی که این تکنولوژی هنوز به صورت گسترده صنعتی نشده است؛ در این مقاله سعی شده است تا خلاصه ای از این روش و پیشرفت های آزمایشگاهی و نمایی از آینده صنعتی آن ارائه شود.