سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نظام الدین دانشور – استاد شیمی کاربردی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی کارب
نادر جعفرزاده – کارشناس ارشد شیمی کاربردی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شی

چکیده:

انعقاد الکتریکی یکی از روشهای مؤثر جهت تصفیه پساب های صنایع رنگرزی می باشد. در این روش با اعمال جریان برق به دو یا چندین الکترود فلزی شناور در نمونه مورد تصفیه، لخته های هیدروکسید فلزی تولید می شوند که قابلیت جذب سطحی مواد آلاینده را داشته و باعث تصفیه فاز آبی می شوند. کار پژوهشی حاضر مطالعه تصفیه پساب رنگی حاوی مواد رنگزای بازیک شرکت پشم و پتوی نقش جهان تبریز با استفاده از روش انعقاد الکتریکی می باشد. آزمایشها با استفاده از الکترود های آهن صورت گرفته و برای ارزیابی کارایی این روش، میزان کاهشCOD و کاهش شدت رنگ پساب بعد از پایان هر بار تصفیه اندازه گیری شد. نتایج آزمایشها نشان دادند که برای ۲۵۰ میلی لیتر از پساب، با اعمال دانسیته جریان های ۸۰-۹۰A/m(2) و زمان الکترولیز ۸ دقیقه، تقریباً ۹۴ % از شدت رنگ و ۸۲ % از میزان COD پساب کاسته می شود.