سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال بصیری پارسا – عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فریده نبی زاده چیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تصفیه پذیری پساب های رنگی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی می باشد. به همین منظور از رنگ دایرکت سیاه ۲۲ (DB22) ، به عنوان شاخص رنگ استفاده گردید. تاثیر عوامل موثر بر بازده فرآیند مانند ولتاژ، غلظت الکترولیت، مقدار ph ، نوع آند مطالعه شد. انرژی مصرفی به عنوان معیار اصلی ارزیابی فرآیند در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش ها نشان دادند که برای ۲ لیتر از پساب با اعمال ولتاژ ۲ ولت، ۰/۲۵ گرم در لیتر الکترولیت و زمان الکترولیز ۱۶ دقیقه تقریبا" 92% از شدت رنگ ۸۵% از میزان COD پساب کاسته می شود. در پایان فرآیند انعقاد الکتریکی در راکتور پایلوت انجام شد، در این سیستم بعداز ۶۴ دقیقه به ترتیب ۹۱ % و ۸۰ % حذف رنگ و COD بدست آمد.