سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پژمان کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
تورج محمدی – دکتری مهندسی شیمی

چکیده:

دراین تحقیق امکان استفاده از فرایند تقطیر غشایی بمنظور جداسازی آب از پسابهای فنلی مورد بررسی قرارگرفت فاکتورهای مختلفی که بربازدهی فرایند تقطیرغشایی تحت خلا و کیفیت محصول بدست آمده تاثیر دارند با استفاده ازغشای پلی تترافلوئورواتیلن مورد بررسی قرارگرفتند برای انجام ازمایشات از روش طراحی آزمایش تاگوچی استفاده شد میزان فاکتور جداسازی غشا بعنوان پاسخ سیستم بررسی شد براساس نتایج بدست آمده غلظت فنل بیشترین تاثیر را برروی فاکتور جداسازی دارد همچنین باکاهش دما خوراک افزایش غلظت و افزایش ph میزان فاکتور جداسازی افزایش یافت نتایج نشان دادند که فاکتورجداسازی مستقل ازفشارخلا می باشد دربهترین شرایط عملیاتی شامل غلظت فنل ۱۰۰۰mg/L دما ۴۵درجه فشارخلا ۶۰mbar و PH=13 فاکتور جداسازی برایغشا پلی تترافلوئورواتیلن ۶۱/۵۵ بدست آمد.