سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مجید بهزاد – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
حسین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

این روش با استفاده از ترکیب تقطیر خورشیدی و آبیاری قطره ای بر آن است که همزمان آب را نمک زدایی کرده و آن را برای ردیفهای گیاهی مورد استفاده قرار دهد این سیستم عمدتا ا زورقهای پلاستیکی ساخته شده است در سیستم آبیاری تقطیری از انرژی خورشیدی برایتقطیر آبهای نامتعارف استفاده می شود و این آب تولید شده در آبیاری ردیفهای گیاهی استفاده می شود درکف جویچه ها یک پلاستیک سیاه رنگ برای جذب نور خورشید و جلوگیری از نفوذ آب های نامتعارف گسترده می شود برروی جویچه ها نیز یک پلاستیک شفاف بصورت V وارونه نصب می شود بخار حاضر از تبخیر آب نامتعارف برروی دیواره درونی پلاستیک شفاف چگالش می یابد و در اثر نیروی ثقل به سمت طرفیت حرکت می کند و در خاک نفوذ می کند برای اینکه عملکرد این دستگاه را پیش بینی کنیم یک معادله تجربی برای فراورده تقطیر DP بر اساس سرعت تولید دستگاه تقطیر خورشیدی بسط داده است و همچنین برای محاسبه تبخیر تعرق بالقوه ET از معادله جنسن هیزن اصلاح شده برای یک ستون گیاهی استفاده شده است.