سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد عضو هیئت علمی ، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه
محمد احمدیان – مربی عضو هیئت علمی ، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه
علی فاتحی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی
نادر یوسفی – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

انعقاد الکتریکی از روش های است که برای تصفیه بسیاری از فاضلابها استفاده شده است. روش : در این تحقیق تصفیه فاضلاب کشتارگاه با استفاده از روش انعقاد الکتریکی در فرایند ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. الکترودها از جنس آهن و به صورت موازی در پایلوت نصب گردیدند. حجم فاضلاب در هر بار آزمایش ۱ لیتر و همزن مغناطیسی در ۲۵۰ دور در دقیقه تنظیم شد. فاصله بین الکترودها ۱/۵ سانتی متر ، ابعاد آن ۷/۵×۱۰ سانتی متر و ضخامت آن ۲ میلی متر بود. سپس کارایی فرایند انعقاد الکتریکی و متغییرهای مختلف موثر در این فرایند مانند ولتاژ ، تعداد الکترودها ، PH اولیه و زمان بهره برداری برای تصفیه فاضلاب کشتارگاه بررسی گردید. یافته ها : نتایج این مطالعه نشان داد که راندمان حذف با افزایش تعداد الکترودها و زمان تماس روند افزایشی دارد و بیشترین راندمان حذف BOD5 و COD در زمان تماس ۵۰ دقیقه و تعداد ۸ الکترود به ترتیب با ۶۵% و ۹۵ % بود . بنابراین با افزایش تعداد الکترودها به زمان کمتری برای حذف مقادیر معینی BOD5 و COD نیاز خواهد بود. راندمان حذف با افزایش ولتاژ روند افزایشی داشت و بیشترین راندمان حذف BOD5 و COD در زمان تماس ۵۰ دقیقه و ولتاژ ۱۵ به ترتیب برابر ۹۳% و ۹۷% بدست آمد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که PH اولیه فاضلاب بسته به ولتاژ ، طی فرایند انعقاد الکتریکی تدریجا افزایش می یابد . نتایج این تحقیق حاکی از آن است که فرایند انعقاد الکتریکی می تواند در تصفیه فاضلاب کشتارگاه با سایر روشها رقابت نماید.