سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرجان شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دان
ناصر مهردادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهرا

چکیده:

در سال های اخیر با گسترش صنایع تلاش برای تصفیه فاضلاب های تولیدی توسط آنها با روش های نوین و اقتصادی و دستیابی به پساب قابل پذیرش به آبهای سطحی یا مصارف کشاورزی مورد توجه می باشد. هدف از این تحقیق دستیابی به زمان ماند مناسب برای تصفیه فاضلاب تولید شده در کارخانه شیر پگاه توسط صافی چکنده بیولوژیکی با بستر سنگ طبیعی می باشد. پایلوت صافی چکنده با قطر متوسط ۲۰ سانتی متر و ارتفاع ۲ متر که ۱۵۰ سانتی متر از این ارتفاع با سنگ آتشفشانی( قطر متوسط ۳ سانتی متر و تخلخل ۶۰ درصد) پر شده تجهیز گردید. سپس جهت راه اندازی از لجن هوازی تصفیه خانه پگاه و فاضلاب لبنی به مدت ۲۳ روز استفاده گردید تا سیستم در حالت پایدار قرار گیرد. پس از راه اندازی فاضلاب لبنی بدون حضور آب پنیر با متوسط COD برابر ۲۷۵۰ میلی گرم بر لیتر و نیتروژن کجلدال کل و فسفر کل به ترتیب۹۰ و ۵۰ میلی گرم بر لیتر در پایلوت پمپاژ گردید. زمان ماند صافی چکنده برابر ۵، ۴، ۳، ۲و ۱ روز و سپس ۱۲، ۸، ۶ و ۴ ساعت با اندازه گیری پارامترهای پساب ورودی و خروجی در دمای محیط ۷ تا ۱۳ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. با کاهش زمان ماند از ۵ روز به ساعت میزان حذف COD با راندمان متوسط ۹۰ درصد در pH بین ۶٫۸ تا ۷٫۲ حاصل شد و در زمان ماند ۶ ساعت COD پساب تصفیه شده به میانگین ۹۵ میلی گرم بر لیتر رسید که حذف بالای نیتروژن در انتهای ستون این زمان ماند را نسبت به دیگر زمان ها متمایز کرد زیرا با کاهش بیشتر زمان ماند و افزایش دبی هیدرولیکی، CODو TKN با مقداری افزایش همراه شدند.