سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین سالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سید احمد میر باقری – دانشیار دانشکده عمران خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

عمده تصفیه خانه های فاضلاب موجوددرکشور عزیزمان به روش لجن فعال مرسوم تصفیه فاضلاب را انجاممیدهند پدیده بالکینگ حجیمشدن لجن درته نشینی ثانویه و نیاز به فضای بسیارزیاد جهت احداث تصفیه خانه از مشکلاتعمده این روش می باشد علاوه برآن چنانچه استفاده مجدد از پساب مدنظر باشد بایستی روشهیا تصفیه پیشرفته مانند کلرزنی و یا استفاده از اوزون و … اعمال گردد دراین راستا امروزه روش MBR بیوراکتور غشایی که ترکیبی از فیلتراسیون غشایی و لجن فعال بوده و فاقد محدودیت های مذکور مورد توجه قرارگرفته است.