سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا کاشی تراش اصفهانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
محمدتقی صمدی –
کاظم ندافی –
حسن ذوالقدرنسب –

چکیده:

مطالعه موردنظر به منظور تعیین کارایی نانوذرات آهن در تصفیه شیرابه محل دفن زباله شهر همدان صورت گرفته است آزمایشات در داخل بشر و بصورت ناپیوسته و با تغییر فاکتورهای ph زمان ماند و غلظت نانوذرات آهن صورت گرفت و کارایی نانوذرات آهن با استفاده از آزمون آماری One-Way ANOVA نرم افزار SPSS-16 مورد مقایسه قرارگرفت راندمان حذف درغلظت ۲۵۰۰ میلی گرم برلیتر pH=6.5NZVI و زمان ماند ۱۰ دقیقه بدست آمد.