سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر پرنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
مصطفی چرم – دانشیار علوم خاک، دانشگاه شهید چمراناهواز
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – استاد بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهری دیناروند – کارشناس ارشد گیاهشناسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز

چکیده:

کادمیوم از جمله عناصر کمیاب و مضر برای حیات وآلایندهای خطرناک به شمار میرود. این عنصر از طریق منابع آلوده ازجمله پسابها، فاضلاب (شهری و صنعتی) و پسابهای آلوده سبب آلودگی و کاهش کیفیت وگاهی حتی سمیت منابع آب میگردد؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به منابع آب بیشتر، همچنین افزایش آلوده شدن این منابع آبی ارزشمند، نیاز شدیدی به روشهای نو و ارزان برای پالایش و بهبود کیفیت آبها احساس میشود. گیاه پالایی با گیاهان آبزی روشی موثر و ارزان برای بهبود کیفیت آب و پسابهاست. در این پژوهش طی ۱۱ روز کشت چنگال آبی در محلول غذایی هوگلند آلوده در ۴ سطح مختلف کادمیوم۱، ۲ و ۴و۶ میلیگرم در لیتر) حذف زیستی کادمیوم از پسابها بررسی شد. این گیاه کادمیوم را به مقدار زیادی جذب زیستی کرد و کارایی حذف کادمیوم تا حدود ۵۰ % بود . هر چند پالایش مواد آلاینده در زمانی کوتاه به طور کامل انجام نمیگیرد، اما پالایش زیستی کادمیوم و دیگر مواد آلایندهی محلول توسط چنگال آبی از پسابهای آلوده کارا و مناسب میباشد