سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس معنوی –
بابک بنکدارپور – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهرام ناصرنژاد – استاد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

صنعت رو به رشد نساجی تا کنون یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در جهان بوده است و همین امر باعث شده که به یکی از بزرگترین آلوده کنندگان آبهای جهان نیز تبدیل شود و اکنون که بشر با کمبود منابع آبقابل شرب روبهروست، بیش از پیش لزوم تصفیه این پسابهای خطرناک احساس میشود. در پژوهش انجام شده، در ابتدا تاثیر چهار عامل دما، زمان، افزودن فاضلاب سنتزی و ریز مغذی ها روی بازدهحذف COD و رنگ مطالعه گردید. در مرحله بیهوازی اثر دما مشهودتر بود ولی در نهایت تاثیر قابل ملاحظه- ای مشاهده نشد. افزودن فاضلاب سنتزی و ریز مغذیها تاثیر مثبتی داشت و بهترین زمان برای حذف رنگ وCOD هم در بخش بیهوازی و هم هوازی ۸۴ ساعت مشاهده گردید. در فاز بعدی طی ۴ مرحله آزمایش موازی، تاثیر افزودن فاضلاب سنتزی به پساب دقیقتر بررسی شد که در نهایت بازده حذف پس از ۴ مرحلهبرای پساب تنها ۲۲ %)حذف رنگ( و ۲۳ %)حذف COD ( و برای پساب همراه فاضلاب سنتزی ۰۷ %)حذف رنگ( و ۴۷ %)حذف COD ) حاصل گردید