سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی موتنهار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزادشوشتر
امیرحسام حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
احسان دریکوند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

نوع و میزان مواد شیمیایی موجود در فاضلاب کارخانه های فراورده لبنی بسته به فرآورده تولیدی متفاوت می باشد.آلایندهای موجود در این فاضلاب ها مواد شیمیایی ، نشاسته و پاک کننده ها سبب مصرف اکسیژن محلول آبهای جاری می گردند . مواد نا محلول حاصل از فرایندهای شیمیایی باعث جلوگیری از انتقال اکسیژن و کاهش نفوذ نور به داخل آبهای پذیرنده می گردند . این مواد علاوه بر تاثیری که بر زندگی آبزیان می گذارند، با ته نشین شدن در بستر رود خانه باعث ایجاد لایه لجن بیهوازی می گردند . .نمک های معدنی با غلظت زیاد در پساب های صنایع لبنی ممکن است آبهای پذیرنده را به دلیل افزایش سختی برای مصارف صنعتی و شهری غیر قابل استفاده گرداند سیستم های UASB هیبریدی از سیستم های رشد معلق و چسبیده که ازتانک یا مخزن پر از توده های بیولوژیکی و فاضلاب است. توده های بیولوژیکی آن به علت خاصیت گرانولی از قدرت ته نشینی بالایی برخوردار است سیستم حذف مواد آلی از فاضلاب با این روش، روش بسیار مناسبی برای کاهش COD می باشد . همچنین این روش در صنایع که COD فاضلاب آنها بالا است از کارایی بالاتری برخوردار می باشد در ایران اقتصادی ترین روش نسبت به روش های تصفیه فاضلاب درصنایع شیروقندسازی روش UASB می باشدو اگر سیستم را با سیستم های دیگر مانند لجن فعال و لاگون و … با هم در یک تصفیه خانه طراحی کنیم می شود انتظار داشت که فاضلاب ورودی تا ۹۵% تصفیه شده و راندمان بسیار مناسبی را از خود نشان می دهد