سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اله قلی قصری – دکترای شیمی کاربردی – عضو هیئت علمی
رضا مرندی – دکترای محیط زیست- عضو هیئت علمی
امید مرادی – دانشجوی دکترای شیمی فیزیک – عضو هیئت علمی
محمد ربانی – دکترای شیمی تجزیه- عضو هیئت علمی

چکیده:

در این تحقیق تصفیه بیولوژیک محلول فلزCr (VI) به وسیله سیستم راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی و لجن فعال تصفیه خانه قیطریه تهران مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که پارامترهایی همچون حجم لجن فعال،pH، غلظت قابل حذف فلز، میزان اکسیژن مورد نیاز و تعداد راکتورها تاثیر غیر قابل انکاری در روند مذکور دارند لذا ابتدا بهینه سازی بخشی از پارامترها با استفاده از عمل هوادهی و اختلاط انجام شد(pH، حجم لجن فعال و غلظت). سپس در محدوده نتایج بدست آمده، تصفیه بیولوژیک با ۳۰% لجن فعال و سه راکتور در دبی های(۸۰،۶۰،۴۰،۲۰)ml/min صورت گرفت. جهت کاهش بهتر آلاینده ها، تصفیه به وسیله ۵ راکتور ناپیوسته با حجم لجن ۲۴% در دبی های (۴۰،۶۰)ml/min در شرایط مناسبی انجام پذیرفت. درصد حذف یا کاهش آلاینده هایCr (VI) وBOD5 و COD و به ترتیب (۷۶%،۷۸%،۹۸%) بوده است.