سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم قزوینیان – گروه شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
محمدرضا اله قلی قصری –
رضا مرندی –
سیما حبیبی –

چکیده:

در این مطالعه از لجن فعال جهت حذف فلز وانادیوم با دو تکنیک , SBR( Sequencing Batch Reactore) و ICEAS ( Intermittent Cycle Extended Aeration) استفاده شد و اثرات غلظت اولیه فلز و PH مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله اول با تکنیک SBR بهترین درصد حذف با سه راکتور در غلظت ppm 50 با دبی ml/min 60 بدست آمد. ۵BOD و COD برای این پساب اندازه گیری شد و بهترین کاهش بار آلودگی مربوط به سیستم دو راکتور با غلظت ppm50 و دبی ml/min 40 بدست آمد.در مرحله تکنیک ICEAS جهت حذف فلز مورد بررسی قرار گرفت. نهایتا با توجه به اهمیت میزان کاهش بار آلودگی و حذف آلاینده در غلظت بالاتر، بهترین درصد حذف فلز در ppm 35 و با دبی ml/min 40 بدست آمد.با مقایسه این دو تکنیک جهت حذف فلز، این نتیجه حاصل شد که سیستم ICEAS با در نظر گرفتن صنعتی بودن پساب و حجم و زمان کمتر گزینه بهتری نسبت به SBR می باشد.