سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

متدهای حذف فلزات سنگین و سمی شامل روشهای شیمیایی فیزیکی و بیولوژیک دارای اهمیت می باشد از بین روشهای فیزیکی می توان به اسمز معکوس الکترودیالیز و تبادل یونی از بین روشهای شیمیای یبه رسوب دهی شیمیایی احیا شیمیایی الکترولیز و تبادل یونی و درنهایت روشهای بیولوژیک شامل استفاده ازقارچها جلبک ها باکتریها مخمرها و سلولهای گیاهی جهت حذف این الودگیها اشاره کرد روشهای شیمیایی و فیزیکی دارای معایبی میب اشند بنابراین امروزه از روشهای بیولوژیک استفاده میگردد از بین جاذبهای بیولوژیک رفع الودگی پساب جلبکهای قهوه ای دریایی بالاترین راندمان می باشد دراین تحقیق از این آلگها جهت جذب فلزات سمی روی Zn استفاده شده است نقش کلیدی را درجذب یون روی گروه های فعال سطح آلژینات برعهده دارند جلبک قهوه یا فوکوس سراتوس به عنوان جاذب زیستی مقرون به صرفه استفاده شده و جذب زیستی یون روی درراکتور بچ مورد مطالعه قرارگرفته است سپس سینتیک جذب زیستی روی مطالعه گردیده است آنگاه اثر PH و درجه حرارت برمیزان جذب بررسی شده است.