سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مختار اسکندرنژاد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک نوروزی – کارشناس ارشد شیمی نساجی

چکیده:

دراین تحقیق تصفیه پساب مواد رنگزای گوگردی به روش الکتروشیمی مورد بررسی قرارگرفته است پس از بدست آوردن شرایط مناسب برای تصفیه عمل انعقاد و لخته سازی با استفاده از پلی الکترولیت انجام شده و با جداسازی لجن لخته های تشکیل شده محلول تصفیه شده از واحدهای فیلتر شنی و منسوج بی بافت عبور کرده و مقدار کدورت آن توسط کدورت سنج اندازه گیری شد پساب فیلتر شده برای رنگرزی پارچه پنبه ای با موادرنگزای اصلی مورد استفاده قرارگرفته و مناسب بودن آن برای بازگشت به فرایند تولید ارزیابی شد بازیابی مواد رنگزا از لجن بدست آمده از تصفیه با استفاده از اسید قلیا و مواد احیا کننده انجام شد مواد رنگزای بازیابی شده برای رنگرزی پارچه پنبه ای بکارگرفته شد و قدرت رنگی ان با رنگزای اصلی مقایسه گردید.