سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر محمدی دوست – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه
مرتضی مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان، نجف آباد،
پیام حمزه لویی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حجت اله مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

در این مطالعه، فاضلاب پالایشگاه نفت به وسیله یک فرآیند الکتروشیمیایی با الکترود چندفازی سه یعدی که به شکل ذرات آهن و هوا در یک راکتور دو بعدی تعبیه شده، مورد تصفیه قرار گرفت. تأثیر ذرات آهن و هوا روی فرآیند الکتروشیمیایی و شرایط بهینه آزمایشگاهی شامل pH اولیه و ولتاژ سلول مورد بحث قرار گرفتند. نتایج تجربی نشان داد، جریان فاضلاب با بازدهی حذف COD به میزان ۹۲/۸% رضایت- بخش( و نمک (Salinity) پایین به میزان scm-1 84 μ زمانی بدست آمد که pH اولیه ۶/۵ولتاژ سلول ۱۲ ولت و از ذرات آهن ریز استفاده شدهباشد. این نتایج همچنین به وسیله آنالیز GC-MS ، طیف UV و هدایت (Conductivity) مورد تایید قرار گرفتند. علاوهبراین مکانیسم واکنش ممکن این فرآیند با مقایسهی نتایج سیستمهای واکنش مختلف با ذرات فلزی متفاوت تشریح شد. همهی این نتایج پیشنهاد داد که سیستم الکتروشیمیایی با الکترود چند فازی سه بعدی یک روش موثر برای تصفیهی فاضلاب پالایشگاه نفت به شمار میرود