سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهیلا شکراله زاده – پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران،
نیلوفر ناصری –
حمیرا شکوهی –
فرشته گل محمد –

چکیده:

به منظور حذف آلاینده های آلی موجود در آب تولید شده در میدان گازی از فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتون استفاده شده است. آب شور مورد مطالعه در سیلابه گیر یک واحد پالایش گازی جداشده و بررسی تصفیهپذیری آن به منظور استفاده مجدد به انجام رسیده است. در این تحقیق تاثیر عوامل فرایندی شامل غلظت کاتالیست آهن، زمان واکنش و نسبت وزنیH2O2/Fe مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی سینتیکی واکنش نشان داده که واکنش پس از ۲ ساعت تکمیل می شود. افزایش غلظت پراکسید هیدروژن در نسبت ثابت از H2O2/Fe برابر با ۱۰ ، باعث افزایش بازدهی واکنش تا ۱۵ درصد شده است. بهترین نتیجه در نسبت H2O2/Fe برابر با ۱۰ ، غلظت آب اکسیژنه ۱۱۹۵ میلیگرم بر لیتر و مدت زمان ۲ ساعت بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داده است که این روش توانایی کاهش COD پساب تا ۵۰ درصد مقدار اولیه و کاهش آن mg/l134 را دارد.