مقاله تصفیه تکمیلی شیرابه کمپوست با استفاده از راکتورهای هوازی با جریان اختلاط کامل و پیستونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تصفیه تکمیلی شیرابه کمپوست با استفاده از راکتورهای هوازی با جریان اختلاط کامل و پیستونی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیرابه
مقاله کارخانه کمپوست
مقاله راکتور هوازی جریان پیستونی
مقاله راکتور هوازی جریان اختلاط کامل
مقاله تصفیه تکمیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی امیرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: مختارانی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بیات فرد اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه یکی از اقدامات لازم در خصوص مدیریت پسماند جمع آوری و تصفیه شیرابه می باشد. شیرابه در اثر آزاد شدن رطوبت مازاد زایدات، تجزیه مواد آلی و یا منابع خارجی مانند زهکش آب های سطحی، آب باران و یا آب های زیرزمینی که وارد زباله می شوند، به وجود می آید. شیرابه فقط مختص به مراکز دفن نبوده و کارخانجات کمپوست نیز در مقیاس بالا شیرابه تولید می کنند. همچنین شیرابه تولیدی در واحدهای تولید کمپوست در مقایسه با مراکز دفن دارای بار آلی بیشتری می باشد. در فرایند تصفیه فاضلاب های غلیظ غالبا روش های بی هوازی با روش های هوازی تصفیه فاضلاب همراه هستند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی کارایی راکتورهای هوازی با جریان های اختلاط کامل و پیستونی در تکمیل فرایند تصفیه بی هوازی شیرابه کمپوست بوده است. مخازن هوازی مورد مطالعه شامل چهار عدد مخزن بتنی در قالب دو راکتور با جریان اختلاط کامل به صورت موازی هر یک به ابعاد ۴´۶´۶٫۵ متر با حجم مفید ۱۳۶m3 و دو راکتور با جریان پیستونی به صورت موازی هر یک به ابعاد ۱۳٫۳´۲٫۵´۳ متر با حجم مفید ۸۹m3 بود. فاضلاب توسط دیفیوزرهای عمقی نصب شده در کف مخازن هوادهی می شد و در انتهای هر واحد از راکتورها تانک ته نشینی لجن در نظر گرفته شده بود.
بهترین نسبت F/M برای حذف بار آلی در راکتورهای اختلاط کامل در محدوده ۰٫۰۵-۰٫۱۵ حاصل شد. میانگینبازده حذف COD در راکتورهای اختلاط کامل ۸۰% و با نسبت MLVSS/MLSS معادل ۰٫۵۵ به دست آمد. همچنین میانگین SVI در راکتورهای اختلاط کامل ۱۰۰ ml/g برآورد گردید.
در راکتورهای جریان پیستونی نیز با میانگین بارگذاری ۰٫۳۲ kgCOD/m3.d میانگین بازده حذف COD  به میزان ۳۷% در نسبت MLVSS/MLSS معادل ۰٫۵۷ حاصل شد. در دوره بهره برداری از سیستم میانگین SVI در راکتورهای جریان پیستونی نیز ۸۴ ml/g بود.