سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا اسماعیل زاده اول – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدصادق داودی مقدم – کارشناس ارشد مهندسی فضایی
رضا یعقوبی – کارشناس ارشد مهندسی فضایی

چکیده:

کنترل بهینه زمانی درکنترل وضعیت فضاپیما برای حداقل کردن مدت زمان تعیین موقعیت ماهواره در فضا مورد استفاده قرار میگیرددرتئوری کنترل بهینه مانور حداقل زمان حول یک محور کنترل Bang-Bang) خواهد بود تئوری کنترل بهینه زمانی بدون درنظر گرفتن برخی قیود فیزیکی عملی نمی تواند یک دوران بهینه زمانی عملی را ایجاد نماید این قیود فیزییک یک اثربزرگ و عمده برروی میزان کنترل دورانی بهینهزمانی قابل دستیابی بدارند دراین مقاله به تصحیح الگوریتم کنترل بهینهزمانی برای حذف اثرات برخی از قیود فیزیکی مانند تاخیر زمانی عدم قطعیت های فرامین کنترل ثابت های زمانی سخت افزار سیستم دینامیک سازه و غیره می پردازیم، کارایی الگوریتم کنترل بهینه زمانی پیشنهاد شده توسط نتایج حاصل از شبیه سازی ارایه شده است.