سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید نیل فروشان – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا،
امیرعلی نیکخواه – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از شبیهسازی مدار ماهوارههای سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS) با استفاده از دادههای نجومی ارائه شده است. آنچه که در تعیین موقعیت توسط گیرنده جی پی اس مورد استفاده قرار میگیرد موقعیت ماهوارههای مشاهده شده و زمان ارسال سیگنال آنها میباشد. مدار واقعی ماهوارههای جی پی اس دارای اختلالات زیادی نسبت به مدار شبیه سازی شده است. بنابراین مدار این ماهوارهها بصورت یک مدار بیضی اصلاح شده شبیهسازی میشود که برای این کار نیازمند متغیرهای تصحیحی برای محاسبه اختلالات وارده هستیم. با داشتن این تصحیحات میتوان کم خطاترین و نزدیکترین مدار را نسبت به مدار واقعی تعیین نمود. برای تعیین این تصحیحات نیازمند دادههای نجومی ارسال شده توسط ماهوارهها هستیم. دادههای نجومی توسط ایستگاههای کنترل و ردیابی زمینی، تعیین و برای مخابره توسط ماهوارهها فرستاده میشود