سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا رضوی نژاد – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق فیروزی – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید محمد حسین میر باقری – دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید کشمیری – مجتمع فولاد اسفراین، واحد فنی مهندسی

چکیده:

فولادهای پرکرم-پرکربن کاربردهای زیادی در ساخت ابزارهای برش دارند. یکی از مشکلاتی که در تولید این دسته از فولادها وجود دارد،تشکیل ریز ساختاری با اندازه کاربیدهای درشت در مرکز شمش به هنگام ریخته گری به علت جدایش غلظتی در زمان انجماد و افزایش غلظت کرم و کربن در قسمت های مرکزی شمش است که باعث اشکال در مرحله آهنگری داغ می شود. در این تحقیق ابتدا بوسیله نرم افزار ProCast انجماد شمش در مقیاس صنعتی شبیه سازی شد و سپس شرایط انجماد در مقیاس آزمایشگاهی برای دست یابی به شریط مشابه صنعتی اعمال گردید. تحت این شرایط تاثیر تیتانیم بر ریزساختار فولاد پرکرم-پرکربن با ۱۲ درصد وزنی کرم و ۲ درصد وزنی کربن مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش غلظت تیتانیم، ساختار کاربیدهای اولیه M7C3 تصحیح گردید و کسر حجمی کاربیدها ( اولیه و یوتکتیک) کاهش یافت. بررسی ها نشان داد که ذرات TiC قبل از رسوب کاربیده تشکیل می شوند. ذرات TiC که زودتر رسوب کرده اند، برای کاربیدهای M7C3 به صورت جوانه زا عمل می کنند آن کاهش قابل توجه اندازه کاربیدها و توزیع یکنواخت تر کاربیدها در شمش است.