سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیلان پارساییان – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی برق،دانشگاه رازی،کرمانشاه
امیر رجب زاده – استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه رازی،کرمانشاه

چکیده:

این مقاله روشی را درسطح معماری برای تصحیح اشکالهای Faults) رخداده یک بیتی و چندبیتی در حافظه دستور سیستمهای تعبیه شده ارایه می دهد این روش دارای دو مکانیزم است مکانیزم اول محافظ دستورات انشعاب بوده و قبل از این دستورات یک دستور خاص درج می کند و قادر به تصحیح حداکثر ۸ اشکال همزمان درهر دستور انشعاب است مکانیزم دوم محافظ کد عملیاتی کلیه دستورات برنامه بوده و یک دستور خاص دیگر راهرشش خط یکبار دربرنامه درج م یکند و قادر به تصحیح اشکالهای یک بیتی در کد عملیاتی کل دستورات برنامه است مدلهای اشکال دراین روش اشکالهای چندبیتی حذف دستور پرش و تغییر مقصد دستور پرش و همچنین اسکال یک بیتی تغییر در کد عملیاتی کد دستورات است این روش در ریزپردازنده openRISC پیاده سازی و صحت عمل آن با شبیه سازی تحقیق شده است نتایج ارزیابی تحلیلی نشان میدهد پوشش تصحیح اشکال مکانیزم اول برای یک تا هشت اشکال همزمان در یک دستور انشعاب بین ۱۰۰% تا ۲/۳۲% و درمکانیزمدوم برای یک اشکال درکدعملیاتی هر دستور ۱۰۰% است همچنین نتایج ارزیابی تجربی نشان میدهد که برای بارهای کاری مرتب سازی سریع و مرتب سازی حبابی سربار حجم حافظه به ترتیب ۵۴/۳۸% و ۴۹/۹۲% و سربار زمان اجرا ۲۵/۶۸% و ۴۸/۲۸% است.