سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی،دانشگاه تربیت مدرس
امیر زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
مهرداد مشتاق – کارشناس ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف
میثم پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

توسعه و پیشرفت در زمینه سیستم های آنالیز تصویر سبب شد که مطالعه دقیقتری بر روی توزیع آزادشدگی کانیها صورت گیرد. با اندازه گیری ویژگیهای آزادشدگی کانیها در یک و دو بعد این نیاز احساس شد که روشهایی به کار گرفته شوند تا دادههای مربوط به اندازهگیریها در یک بعد را به دو بعد و دادههای مربوط به دو بعد را به سه بعد تعمیم دهند. در همین راستا روشهای معکوسگیری فیلیپس-تومی و روش حل عمومی هانسن برای ساده سازی مشکلات مربوط به ماتریس انتقال ارائه گردید که البته هر کدام از این روشها دارای محدودیتهایی بودند. در این مقاله روش متفاوتی برای حل ماتریس انتقال به کمک روش بهینه سازی روزنبراگ ارائه شده است که محدویتهای روشهای گذشته را نداشته و نتایج بدست آمده نیز مطابقت زیادی با مشاهدات آزمایشگاهی دارد.