مقاله تصحیح و مقدمه رساله وحدت وجود نگاشته عبدالعلی انصاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادیان و عرفان (مقالات بررسی ها) از صفحه ۶۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تصحیح و مقدمه رساله وحدت وجود نگاشته عبدالعلی انصاری
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عبدالعلی انصاری
مقاله وحدت وجود
مقاله شریعت
مقاله تعین اول
مقاله تعین ثانی
مقاله رساله وحدت وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کفاش تهرانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وحدت وجود، عالی ترین شکل توحید و محور مسائل و مباحث عرفان نظری است. عرفان نظری به شکل مدون و منسجم از زمان محی الدین بن عربی در سده هفتم ق شکل گرفت. از آن زمان تاکنون عده بسیاری، هم به منظور اثبات و هم به منظور رد کردن وحدت وجود، رساله ها و کتاب هایی نگاشته اند. یکی از افرادی که در این رابطه دست به قلم برده و در صدد اثبات و رد ایرادات و اشکالات وارده به این اصل اساسی عرفان نظری برآمده است، عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد انصاری از دانشوران طراز اول حنفی مذهب هند در سده دوازدهم ق است. وی به پیروی از انگاره های ابن عربی در پی تبیین وحدت وجود و توجیه کثرات و تعینات آن برآمده است. این نوشتار ضمن بیان درون مایه این رساله، به تصحیح آن به شیوه قیاسی پرداخته تا از رهگذر آن، مرجعی در عرفان به ویژه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث آن یعنی وحدت وجود، پیشکش و پژوهشگران حوزه عرفان قرار گیرد.