مقاله تصاویر کتاب های درسی و رابطه آنها با هویت ملی و دینی مطالعه کتاب های اول و دوم دبستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات ملی از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تصاویر کتاب های درسی و رابطه آنها با هویت ملی و دینی مطالعه کتاب های اول و دوم دبستان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت ملی
مقاله هویت دینی
مقاله کتب دبستان
مقاله تصاویر کتاب های درسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاویه سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی سیده مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مولفه های هویتی (ملی و دینی) در کتاب های درسی اول و دوم ابتدایی سال تحصیلی ۹۰-۸۹ انجام گرفته است. در این پژوهش کتاب های دو مقطع اول و دوم که در مجموع بالغ بر ۸۷۵ صفحه تصویری بوده با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با بکارگیری تکنیک های مشاهده، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با مدیران، دست اندرکاران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات بدست آمده از بررسی تصاویر در هفت دسته کلی شامل عناصر تصویری هماهنگ، خنثی، متضاد و ترکیب های مختلف آنها دسته بندی و پردازش شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که در این کتاب ها توجه متعادلی به عناصر و مولفه های هویت دینی و ملی نشده و اگر در بعضی صفحات نیز تصاویر متناسب با هویت ملی و دینی دیده می شود با قرارگیری در کنار عناصر متضاد و خنثی تاثیر بایسته خود را از دست داده و کمرنگ تر شده است، به طوری که صفحات هماهنگ با ۹۳ صفحه در مقابل صفحات خنثی شامل ۵۹۲ صفحه و متضاد شامل ۱۹ صفحه قرار می گیرند. در واقع می توان گفت صفحات و تصاویر این کتاب ها در زمینه انتقال مفاهیم هویتی بسیار کمرنگ ایفای نقش نموده اند.