سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی سمیعی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و کارشناس اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاو
ندا رحیمی – کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و عضو مسئولین فنی قارچ سازمان نظام مهند

چکیده:

کارآفرینی در کشاورزی به مثابه موتور توسعه اقتصادی در این بخش تلقی شده که میتواند در رشد و توسعه اقتصادی و نهایتاً افزایش بهرهوری،ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی در کشاورزی نقش مهمی ایفا نماید. لذا ترویج فرآیند کارآفرینی باید در راستای اهداف اساسی بخش کشاورزی قرارگیرد تا در نتیجه این فرآیند به عوامل ایجاد ساختار زیربنایی توسعه کشاورزی، همچون بارور شدن خلاقیت ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن دراین بخش، ایجاد و توسعه تکنولوژی کشاورزی و در نهایت گذار از رکود و عقب ماندگی های اقتصادی مربوطه و آسان شدن روند رشد و توسعه بخش کشاورزی و به تبع آن، توسعه کشور، دست یابیم . هدف اصلی طرح کارورزی انتقال مهارت ها و تجربیات عملی به دانش آموختگان دانشگاهی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت ورود آنها به بازار کار کشور است. در واقع استفاده از ظرفیت های خالی بخش خصوصی و دولتی (صنعت، کشاورزی و خدمات) ضمن ارتقاء سطح علمی و نوسازی ساختار نیروی انسانی، رویکرد مناسبی به منظور حذف تدریجی عدم تعادل موجود در بازار کار کشور می باشد. در کنار کسب تجربه و ارتقاء مهارت دانش آموختگان، شناسایی رشته های تحصیلی مورد نیاز بخش های مختلف کشور و نیز اندازه گیری میزان تناسب عملکرد نظام آموزش عالی به لحاظ رشته های تحصیلی دانشآموختگان با نیازهای بازار کار، از دیگردستاوردهای این طرح خواهد بود. در این طرح به منظور سنجش مهارت کارورز، کمیته تخصصی طرح کارورزی موظف است پیش بینی لازم برای آزمون کسب مهارت کارورزان را در پایان دوره از طریق مراکز فنی و تخصصی و یا آموزش و تحقیقات سازمان ها، شرکت ها و ادارات کل استان فراهم آورده و براساس نتایج آزمون و اتمام طول دوره، گواهینامه پایان دوره کارورزی به کارورز اعطا شود. هدف از اجرای این طرح، زمینه سازی برای کسب تجربه عملی فارغ التحصیلان و کارجویان در محیط واقعی کار میباشد.