سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فواد قائنی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی قلی پور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مقاله حاضر، تشکیل ترکیبات بین فلزی Ni-Ti همراه با TiC بر سطح فولاد زنگ نزن AISI 304 با استفاده از مخلوط پودری Ni-Ti-C و با به کارگیری فرایند فعال سازی مکانیکی و جوشکاری قوسی تنگستن- گاز بررسی شده است. بدین منظور، مخلوط پودری Ni-Ti-C با نسبت استوکیومتری مناسب تهیه و آسیاب کاری شد و پودر حاصل فشرده شد. مخلوط حاصل فشرده سازی روی سطح فولاد زنگ نزن AISI304 قرار داده شد و با استفاده از فرایند GTAW ذوب شد. مطالعه ساختار میکروسکوپی روکش ایجاد شده توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و بررسی های فازشناسی توسط پراش پرتوایکس (XRD) انجام شد. نتایج نشان دهنده آن است که با انجام فرایند آسیاب کاری مخلوط پودری Ni-Ti-C و روکش کاری جوشی مخلوط حاصل، پوششی با زمینه دوفازی TiTi و Ni(3)Ti همراه با تقویت کننده TiC تشکیل می شود که ضخامتی حدود ۱/۵mm با سختی بیش از ۶۰۰HV دارد.