سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سکینه عباسی – دانشگاه علم و صنعت یاران دانشکده مهندسی مواد گروه سرامیک
فرهاد گلستانی فرد –

چکیده:

لایه های کامپوزیتی نانوساختار هیدروکسی آپاتیت – تیتانیا به کمک فرایند اکسیداسیون جرقه میکرونی درالکترولیت حاوی نمکهای استات کلسیم و بتاگلیسروفسفات با غلظت های متفاوت و تحت زمانهای متفاوت ایجاد شدند. تاثیر این دو پارامتر متغیر برروی ریزساختار زبری سطح ساختار فازی و ترکیب شیمیایی لایه ها بررسی گردید. مطالعه بر روی ترکیب لایه ها برمبنای تکنیکهای XPS XRD نشان داد که آنها شامل فازهای هیدروکسی آپاتیت آناتاس، تیتانات کلسیم و آلفا تری کلسیم فسفات هستند مشاهده شد ه درصد نسبی هیدروکسی آپاتیت درغلظت الکترولیت کم تحت زمانهای رشد پایین اما درغلظت الکترولیت زیاد تحت زمانهای رشد متوسط به بیشترین مقدار خود می رسد طبق مشاهدات AFM,SEM لایه هایی با ریزساختار متخلخل و سطحی زیربدست آمد که اندازه تخلخلهای آنها با زمان افزایش یافت بیشترین میزان زبری مربوط به لایه های رشد یافته در غلظت الکترولیت بیشتر و زمان فرایندمتوسط بود که این لایه ها بهترین خواص فیزیکی و شیمیایی را جهت کاربرد بعنوان بایوپوشش ها ارایه میدهند