سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین دلشب – سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان بوشهر.
مهدی غلامعلی فرد – دانشجوی مقطع دکتریph.D آلودگیهای محیطزیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
فرهاد عربها – کارشناس ارشد آلودگیهای محیطزیست دریا، معاونت دریایی سازمان حفاظت محی

چکیده:

اولین انگیزه برای توسعۀ یکGIS ویژه مناطق حساس ساحلی – دریایی استان بوشهر، نیاز برای تولید اتوماتیک نقشههای پایه و همچنین مدیر یت موثر داده های متنوع و بسیار زیادی است که در این مناطق جمع آوری میشوند . با تکمیل این نوع سیستمها، می توان از کاربردهای مدیریت، نمایش و آنالیز داده ها و اطلاعات پا را فراتر نهاده و شبیهسازیهای پیچیده، مدلسازی و نهایتا توسعه روشها و مفاهیم مدیریت و توسعه مناطق ساحلی و دریایی شد . مدیریت مناطق حساس ساحلی – دریایی علاوه بر پیچیدگیهایی که از نقطه نظر تهیه دادهها و دارد، در عمل یک سیستم پیچیده اقتصادی – اجتماعی و محیط زیستی است . در یک سطح توصیفی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی بصورت ساده و صرفا با وارد کردن داده های موردنیاز می توانند جوابگوی نیازهای اطلاع رسانی باشند. ولیکن برای تصمیمگیریها و آنالیز های پیچیده تری، که در مسائل مدیریت سواحل همواره مورد نیاز می باشند، سیستم باید کاملاً ساماندهی شده و بروز شدن، آنالیزهای داده از تقابل تمامی منابع داده، دسترسی به د ادهها و روابط بین آنها، استفاده از توابع مورد نیاز آنالیز و مدلسازی و پشتیبانی از روابط مدیریتی را داشته باشد . این چنین نیازی، جز با داشتن مدلهای موثر و کارا در یکGIS امکانپذیر نیست. بطور کلی پروژه فوق در سه فاز اصلی در حال پیاده سازی میباشد که فاز اول شامل شناخت و آنالیز نیازها، فاز دوم شامل طراحی سیستم که خود شامل طراحی پایگاه داده مکانیGeodatabase) با توجه به نیازها می شود و فاز سوم شامل پیاده سازی سیستم بر اساس نتایج طراحی میباشد.