سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد منصوری – کارشناس ارشد عملیات و بهره برداری- شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
داریوش مولا – استاد دانشکده نفت، گاز و مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
فریدون اسماعیل زاده – استاد دانشکده نفت، گاز و مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

تشکیل هیدرات در خطوط انتقال گاز بعنوان یک تهدید جدی در کاهش عمر مفید خط لوله محسوب می شود. اگر بعد از مراحل اولیه هسته سازی و شکل گیری کریستالهای هیدرات زمان کافی وجود داشته باشد، پلاگ های هیدرات تشکیلشده و منجر به مسدود شدن مسیر جریان و حتی پارگی خط لوله می شوند. این معضل سالیانه هزینه های سنگینی را به صنعت نفت وارد می آورد. تا کنون مقلات زیادی درخصوص هیدرات ها منتشر شده است اما آنچه که کمتر مورد توجهقرار گرفته، توانایی هیدرات ها در آغاز فرآیند خوردگی داخلی خط لوله است. خوردگی داخلی خطوط لوله در دراز مدت سبب زوال و از کار افتادگی کامل آن می شود. توانایی هیدارت ها در آغاز فرآیند خوردگی بمرتب مهمتر از مشکل پارگی خط لوله و مسدود کردن جریان است. بعضی از عناصر تشکیل دهنده هیدرات از جمله متان، دی اکسید کربن، سولفیدهیدروژن و آب براحتی وارد واکنش های شیمیایی و الکتروشیمیایی با سطح داخلی خط لوله شده و این آغازی برای فرایند خوردگی داخلی خط لوله است. در این مقاله به بررسی نحوه تاثیر هیدرات ها روی انواع خوردگی داخلی خط لولهو همچنین پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و سیاسی ناشی از نشت نفت و گاز از خطوط لوله پرداخته می شود