سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر سلطانزاده جزی – مرکز تحقیقات لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
عباس ملکی –
حسین ثقفی فر – دانشکده مهندسی اپتیک و لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

ما در این جا به توصیف فرایند تشکیل نانو ذرات در حین کند و پاش یک لیزر پالسی درون یک گاز بی اثر می پردازیم. ما با استفاده از ترکیب معادلات دینامیک سیالات اویلری در یک بعد با معادله نرخی متناسب با مدل هسته ی کلاسیکی در بخار های فوق اشباع، بر همکنش بین کند و پاش لیزر و امواج ضربه را مورد بررسی قرار می دهیم. مقادیر اولیه ستون دود دقیقا پس از تابش لیزر روی یک هدف سیلیکونی بر اساس ترمودینامیک تصادفی اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در برخی موارد خاص هنگامی که موج ضربه بازتابی از درون ستون عبور می کند، نرخ تشکیل نانو ذرات افزایش می یابد. در این حالت می توان نانو ذرات تک پاشنده را طی فرایند رشد نانو ذره تولید کرد.