سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز طوطی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
محمدعلی برقی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی
احمد حقی – دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

چکیده:

در این پژوهش، آلتراسیون هیدروترمال پرلیت میانه در شرایط آزمایشگاهی با pH=12.8 در محلولهای جداگانه ی سدیمدار و باریم دار به ترتیب با غلظتهای ۰٫۱ مول/لیتر NaOH و۵ مول/لیتر BaCl2, 2H2O دردودمای ۱۸۰ Oc oC160 بمدت سه روز(یا معادل با ۷۲ ساعت) بررسی شده و نتایج بدست آمده از مطالعه پراش پرتو ایکس کانیهای سنتز شده و همچنین ریزنگار الکترون عبوری، نشان میدهد در این شرایط کانی ادینگتونیت ازآلتراسیون هیدروترمالی پرلیت بدست می آید.