سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا مهدور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیارگروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

گسل تراستی فریمان در قسمت شرقی شهرستان فریمان قرار دارد این گسل دارای روند متغییری می باشد ولی روند کلی آن NW-SE می باشد. گسل از هر دو سو در واحدهای رسوبی محو می شود و تنها ۵۳٫۵ کیلومتر از طول آن در سطح زمین قابل تعقیب می باشد. گسل در مشخصنیست ولی حدود ۳۰۰ متر جابجایی ˝ بخش غربی به چند شاخه گسلی تقسیم می شود . میزان حرکت معکوسی گسل دقیقا راستگرد در روی عکس های هوایی قابل روئت می با شد. در امتداد این گسل در برخی ایستگاههای بررسی شده زون میلونیتی کربناته مشاهده شد . این زون در حدود ۱۰ متر پهنا دارد و اکثر قطعات آن کربناته می باشد. وجود این زون بیان کننده این موضوع می باشد که گسل موجود یک گسل تراستی شکل پذیر می باشد و جز گسل های نسل اول زون ساختاری بینالود می باشد .