سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه مهرپویا – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین توانایی – استادان دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مرشد –
مهران غیاثی –

چکیده:

تولید ذرات تیتانیوم دی اکسید با ابعاد نانو با استفاده از فرایندهای هیدرولیز و تراکم آلکوکسیدهای تیتانیوم ممکن ایت تیتانیوم ایزوپروپکسید یکی از پرکاربردتری پیش ماده ها برای تولید تیتانیوم دی اکسید می باشد دراین پروژه نانوذرات تیتانیوم دی اکسید به روش تشکیل درجا درنانوالیاف کربن فعال تولید شدند درفرایند تشکیل درجا ذرات اکسید فلزی با استفاده از پیش ماده فلزی دریک بسترپلیمری تولید میشوند از مزایای این روش می توان به امکان کسب درصدهای بالاتر ذرات تیتانیوم دی اکسید درنانوالیاف کامپوزیتی کربن فعال علیرغم عدم تجمع نانوذرات اشاره نمود خواص نانوالیاف کربن فعال حاوی نانوذرات تیتانیوم دی اکسید مانند مرفولوژی سطح شاخص بلوری اندازه بلور نسبت فرم آناتاز به روتایل اندازه و تجمع نانوذرات تیتانیوم دی اکسید با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی طیف پراش پرتوایکس و آنالیزعنصری روبش پراش الکترون مورد مطالعه وب ررسی قرارگرفت