سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عرفان منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ا
پژمان رضائی طالقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ا
سعیدرضا بخشی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

به منظور تولید ترکیب بین فلزی دی سیلیساید مولیبدن (MoSi2) ، پودر مولیبدن و سیلیسیم به نسبت استوکیومتری ۱ به ۲ با هم مخلوط شدند و به مدت ۲۰ ساعت با استفاده از آسیاب سایشی آسیاب شده و سپس در کوره تحت اتمسفر آرگون در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد در زمان های مختلف عملیات حرارتی شدند. نتایج حاصله از بررسی آنالیزهای تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان میدهد که با آسیاب کاری به مدت ۲۰ ساعت و سپس عملیات حرارتی به مدت ۷ ساعت در دمای ۱۱۰۰ می توان به ترکیب دی سیلیساید مولیبدن نسبتاً خالص دست یافت.