سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده حقیقت خرازی – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا اسماعیل زاده کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

بیوفیلم به مجموعه ای از میکروارگانیسم هایی که بسطوح چسبیده اند گفته می شود بیوفیلم ها نقش مهمی را در بهداشت مواد غذایی ایفا می کنند چرا که ممکن است حاوی میکروارگانیسم های بیماریزا و عامل فساد باشند که دراین صورت الودگی ثانویه و امکان به خطر انداختن سلامت عمومی را افزایش می دهند علاوه بر این بیوفیلم ها نسبت به فرایندهای شستشو و ضدعفونی کردن در صنایع غذایی نیز مقاوم هستند تشکیل بیوفیلم ها فرازند پیچیده ای بوده که فاکتورهای بیشماری بر آن موثر می باشند. دراین مطالعه به اهمیت بیوفیلم های میکروبی در سلامت مواد غذایی پرداخته می شود که هدف از انجام این دست مطالعات توسعه سیستمهای فرایند مواد غذایی بدون بیوفیلم می باشد.