مقاله تشکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-CNT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تشکیل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکترولس کامپوزیتی Ni-P-CNT
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش الکترولس
مقاله پوشش کامپوزیتی
مقاله نانولوله کربنی
مقاله مقاومت خوردگی
مقاله پسیو شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیشاهی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: بینا محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: منیرواقفی سیدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش پوشش کامپوزیتی Ni-P-CNT حاوی درصدهای مختلف CNT با استفاده از روش الکترولس بر روی زمینه مسی رسوب داده شد و اثر غلظت نانولوله ها در حمام بر روی درصد مشارکت آن ها در پوشش و رفتار خوردگی پوشش ها مورد بررسی قرار گرفت. مشخصه یابی پوشش ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف نگاری تفکیک انرژی (EDS) صورت پذیرفت. نتایج SEM، رسوب پوششی یکنواخت با ساختاری گل کلمی شکل به ضخامت ۳۰mm را نشان دادند. رفتار خوردگی پوشش ها در محیط ۳٫۵ درصد وزنی کلریدسدیم با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل و روش طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان دادند مشارکت نانولوله ها در پوشش، سبب اصلاح فیلم پسیو می شود و افزایش غلظت نانولوله ها در حمام آبکاری در ابتدا سبب کاهش و سپس افزایش نرخ خوردگی می شود. هم چنین نتایج آزمون EIS نشان دادند پوشش های کامپوزیتی امپدانس بالاتری نسبت به پوشش الکترولس نیکل فسفر دارند و مقاومت انتقال بار با افزایش غلظت نانولوله ها در حمام آبکاری در ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد که آن را می توان به نقش نانولوله ها در افزایش مقاومت یونی فیلم پسیو نسبت داد.