سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پژوهان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
احمدرضا عمانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت و نیاز به غذا استفاده پایدار از منابع اب و خاک را برای تولیدات کشاورزی ضروری می سازد بخش کشاورزی باسهم ۹۲ درصدی بزرگترین مصرف کننده آب درکشور است مدیریت کارای منابع آب نیازمند سازوکارهایی است که مداخله گری نظام مند تمامی کنشگران را میسر می سازد تشکل آب بران نهادی است که بهره گیری هرچه موثرتر از سرمایه های انسانی طبیعی و فیزیکی را درچارچوب توسعه پایدار فراهم می آورد افزایش عملکرد محصول و راندمان آبیاری بهبود نگهداری از شبکه های آب روستایی توانمندسازی و ارتقا مشارکت عمومی و افزایش رضایت کشاورزان به طور کلی مدیریت منابع آب از ثمرات ایجاد تشکل اب بران می باشد.