سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین ناظمی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
جلال شیری – دانشجوی دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
سیدعلی اشرف صدرالدینی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

ارتقا مدیریت بهره برداری شبکه های ابیاری و زهکشی منوط به التزام عملی سازمان های ذیربط و کشاورزان می باشد ایجادتشکلهای بهره برداری و نگهداری از شبکه ها که در آن مشارکت موثر و متناسب بهره برداران شامل سازمان های ذیربط و به ویژه کشاورزان به صورت فعال وجود داشته باشد می تواند سهم مهمی را در ارتقا مدیریت شبکه ها به عهده بگیرد به خصوص در مواردی که شبکه ها دارای مسائل و مشکلاتی از نظر بهره برداری و نگهداری باشند با بکارگیری چنین سیاستی انتظار می رود که زمینه فعالیت مستقیم بهره برداران در مدیریت شبکه ها و ارتقا آن فراهم گردد در خصوص سازماندهی آب بران تجارب گذشته بیانگر موارد زیر است اول اینکه ارائه خدمات به آب بران بطور انفراد و برنامه ریزی شده با زیرساخت موجود در بیشتر طرحهای آبیاری وجود ندارد دوم اینکه اگر عرضه آب به آب بران نامطمئن باشد آنها نمی توانند برای ایفای نقش سازمان دهی شوند سوم اینکه عرضه مطمئن آب موقعی امکان پذیر است که برنامه عملیات بهره برداری از شبکه بطور واقع بینانه در ارتباط با زیرساخت موجود تدوین یابد.